Altai Tavan Bogd

Altai Tavan Bogd je pohoří na západní hranici Mongolska s Čínou. Je to velmi vzdálené oblast osídlená v Mongolsku žijícími Kazachy. Pasou jaky, loví s ochočenými orly a mluví většinou jen kazašsky. Do oblasti je potřeba zvláštní povolení pro vstup od správy národního parku a od pohraničních vojáků. Pronájem auta bez řidiče je zde nemožný, cestovali jsme s mojí ženou Zdeňkou a s kamarádkou/tlumočnicí Alenou výborným mladým řidičem Urem jeho 30 let starou Toyotou. Ure byl, tak jako všichni Kazaši, muslim, který se vyhýbá alkoholu. Pokud ovšem nepotká v jurtě svého spolužáka ze školy. Pak se počká, až se Aláh nedívá a může se slavit.

Dojeli jsme k jezerům Khoton Nuur, bydleli u kazachů v jurtě, chodili na výlety po okolí, dostali jsme se k čínské hranici až na 3 km, sledovali pasoucí se jaky a lovící luňáky, fotografovali orly, spali v nočním mraze, skrývali se v jurtě před prudkou horskou bouří a bylo nám krásně.