Barma mniši

Mniši neodmyslitelně patří k Barmě. Z každé rodiny alespoň jeden chlapec musí do kláštera. A celá rodina si to považuje jako obrovskou čest. Malí mníšci nemají žádný majetek. Jen plechovou bednu a v ní pár hraček.

K mnichům neodmyslitelně patří minážky (nerezové kastrůlky na jídlo). Celá vesnice se střídá ve vaření mnichům a ti se za to za celou vesnici modlí. Mniši chodí na tržiště a na nádraží a tam vybírají peníze na klášter a živobytí.

Celá Barma miluje svoje mnichy!