Nemocní a žebráci v Lalibela

Oslavy Dne narození Páně v Lalibela provázely i zástupy žebráků a chudáků. Seděli na skalách u průchodů a žebrali. Všichni místní je ze soucitu obdarovávali. Byli tak zubožení, že jim nic jiného než žebrání nezbývalo.