Had u Anoual

Jižně od Anoual najdete zbytky zkamenělého hada. GPS nás navedla na velkou skalnatou polici. Hledali jsme jak houby v lese a našli. Ale že by to byl zkamenělý had? Není to spíše nějaký vulkanický projev? Vrtalo mi to hlavou a tak jsem fotografie přeposlal Dr. Janu Sklenářovi z Paleontologického oddělení Národního muzea. Maroko zná, spolupořádal expedici Hamada 2014.
A co mi napsal?
“Domnívám se, že se jedná o doupě hrabané nějakým organizmem, pravděpodobně členovcem ve dně. Tvrdá krusta je zřejmě tvořena v hornině rozpuštěnými oxidy/hydroxidy železa, které se druhotně (po usazení sedimentu, možná až po vzniku horniny) vysrážely na rozhraní tunelu a jeho sedimentární výplně. Příčné “přepážky” budou praskliny v původní výplni tunelu vytmelené tímto železitým materiálem. Původně pevná, rozpukaná vnitřní výplň, podlehla buď zvětrávání na povrchu horniny po jejím odkrytí, nebo již dříve byla rozpuštěna podzemní vodou.
Zkamenělý had to není jistě, vyloučit lze snadno i vulkanický původ – hornina je usazenina. Jestli dobře dovedu rozlišit podle fotek, jedná se o pískovec. Nevím na základě čeho bylo stáří určeno, ale podle generální geologické mapy by pískovce východně od Anoual měly být jurského stáří. Jižněji při hranicích s Alžírskem jsou podobné sedimenty typické spíše pro křídu. V oblasti jsou i vulkanity, po zlomu (zlomech V-Z směru jižně od Anoual) zde docházelo k průniku bazaltoidů. Přesto si nemyslím, že by nalezený útvar s vulkanickou činností souvisel.”