Iberdj

Iberdj je mystické místo. Pod vysokým útesem tady bydleli prehistoričtí obyvatelé. Zbyl tu po nich velký kamenný hrnec a na útesu posvátná jeskyně. V jeskyni prehistorické malby a z jeskyně výhled na vzdálený monument.