Klášter Ghami, Horní Mustang

Buddhistické kláštery jsou to původní, co v oblasti Horního Mustangu vzniklo a kam po roce 1950 emigrovali mniši z Tibetu. Některé chrámy jsou více jak 700 let staré a jsou v nich vzácné, obvykle zlaté, sakrální předměty. Z toho důvodu je ve většině chrámů zakázáno fotografovat. Získat povolení je téměř nemožné. Pokud už se podaří získat mnichy pro fotografování, tak před chrámem nebo v nějakém méně významném. Za fotografování mnichů je také obvyklé platit formou milodarů pro klášter. Ty se buď hází do kasičky na milodary nebo předávají představenému kláštera lámovi. Při předání je slušností dodržet proceduru úklony, podat peníze oběma rukama a zdůraznit, že se jedná o dar klášteru, nikoliv poplatek za fotografování. Mnichy v klášteře živí místní lidé a mniši se za to za ně celé dny modlí. 

Klášter v Ghami patřil mezi ty méně významné a tak nám povolili focení uvnitř při obřadu. Kolem kláštera jsou zdi s modlícími mlýnky a posvátné stůpy. Na té největší stůpě byla cedule, že její opravu zaplatila ambasáda USA.Vesnice Ghami leží na sklaním útesu nad řekou Ghami Khola, přítoku posvátné Kali Gandaki. Okolí je nehostinná vysokohorská poušť a jen vesnice je zarostlá vysázenými stromy. 

Rozhovor na Radiožurnálu v pořadu Host Radiožurnálu.