Lago Leones

Nádherný celodenní výlet. Pěšky 10km tam a 10km zase zpět údolím řeky k asi nejhezčímu ledovcovému jezeru Chile. V údolí je zakázáno tábořit a scházet z pěšiny a skoro nikoho jsme za celý den nepotkali. Jen dva trekaře a skupinu rakváčů, co přijeli po řece na tryskovém člunu, vyšli k jezeru, přesedli na další motorový člun a odjeli k čelu ledovce. Podlehli jsme zákazům táboření a u jezera nebyli ani na západ, ani na východ slunce. Chyba.