Laguna Santa Rosa

Laguna Santa Rosa se nachází v národním parku Nevado Tres Cruces ve výšce 3809 m n.m. Přes lagunu jsou vidět tři vrcholky Nevado Tres Cruces 6748 m n.m.

Bohužel je laguna kousek od hlavní silnice č.31 na Argentinu a tak je u ní zřízeno organizované tábořiště, na které dohlíží ranger a jako správný ochranář buzeruje, kam se smí na černých šutrech postavit stan a kam ne. Kolem laguny se nesmí chodit, protože břehy jsou hnízdiště ptactva. Na to dohlíží ten samý zelený mužík.

Večer kolem laguny proběhla liška, tedy pes argentinský Vůbec nebyla plachá, není zvyklá na lidi.

Kousek od Laguny Santa Rosa je další Laguna del Negro Francisco a Quebrada Villalobos, krásně zelené údolí s říčkou v poušti.