Lo Manthang

Lo Manthang je hlavní město Horního Mustangu. Historickému centru vévodí starý královský palác, který je opuštěný. Nový královský palác stojí za městem, ale ten je také nevyužitý, dědic krále žije v USA.

Staré město jsou klikaté uličky, domy z vepřovic obílené vápnem, na střechách je složené dříví na topení. Přímo v centru mají lidé v domech krávy. Ráno je vyhánějí na pastvu a večer se krávy samostatně vrací domů. Každá kráva ví, který je její dům. Centrum překvapivě není propletené kabely elektrického vedení. Někdo moudrý zasáhl a všechny dráty zmizely. Stejně tak pouliční lampy nejsou šeredné kandelábry, ale svítidla jsou připevněna na malovaných dřevěných sloupech. Přesto, že vedle města je velká fotovoltaická elektrárna, tak lampy nesvítí. Prý na to město nemá peníze.

V království Mustang bývaly kasty a dodnes se podle nich odvíjí společenské postavení. Nejvýše stál král, pak kasta dvořanů, kteří dnes mají hotely a obchody a nejníže kasta lidí, co pracovala na poli. Všichni odváděli daně královi. Dneska v centru skoro nikdo nežije. Všichni se přestěhovali vně historického centra do nových domů, které většinou patří bývalé kastě dvořanů. Odpoledne v centru vysedávají, klábosí a motají vlnu staré dámy. Všichni místní se za chůze modlí, točí modlitebním mlýnkem nebo mezi prsty přepouštějí modlitební korálky „mala“. Překvapila mě skupinka starších žen, prý poutnice z Tibetu, které přešly pěšky přes čínsko – nepálský přechod v horách a přišly se pomodlit do svatého města. Běžné je také sušení rýže na náměstíčku přímo před královským palácem. Děti rýží hlídají, aby jí nesežraly krávy.

Rozhovor na Radiožurnálu v pořadu Host Radiožurnálu.