Prehistorické rytiny v Maroku

Na jaře jsem se zase toulal na motorce Saharou. Tentokrát jihem Maroka, pohořím Anti Atlas a pásem Sahary u alžírské hranice mezi Akka a Mhamid. Podrobný popis cesty je na webu motorkari.cz.

Na jižním okraji vyprahlého pohoří Antiatlas jsem navštívil tři zajímavé archeologické lokality. Všechny byly dostupné dlouho a náročnou  jízdou na terénním motocyklu opuštěnou pouští. Spal jsem pod širákem, živil se sardinkami z plechovky, pil několik dní starou vodu z velbloudího vaku, co jsem si vezl přehozený přes sedlo motorky. A také jsem si užil docela slušnou písečnou bouři. A bloudění pouští přes kamenité pláně.

Guelta Oukas

Guelta Oukas je významné archeologické místo. V soutěsce, která se napojuje do hlavního řečiště, je vysoký mohutný vodopád s gueltou (laguna s vodou). Guelta byla vyschlá. Vodopád a ostroh bývaly posvátným místem prehistorických lovců před asi 4000 lety, kdy Sahara byla ještě zelená. Na útesu se dochovaly rytiny skotu a dalších zvířat. Zajímavostí jsou rytiny “Trkajících krav / Pecked Cattle groups”.

Více informací o Guelta Oukas.

Wadi Tamezrar

Wadi Tamezrar – skalní útes nad vyschlým korytem s několika terasami. Útes byl zřejmě posvátným místem a je celý do výšky pokryt prehistorickými rytinami.

Akka

Akka – rytiny skotu u Akka jsou spojené s nalezištěm prehistorické keramiky a pazourkových nástrojů. Přesto, že je naleziště téměř neznámé a není o něm žádná zmínka na Internetu, tak je už dosti vypleněné.

Aït Ouazik

Naleziště Aït Ouazik je na mírné vyvýšenině v udolí sevřeném mezi obrovské zemské kry, které zde vyzvedly horotvorné procesy. Kamenný kopeček byl na mnoha místech pokryt rytinami, krom obvyklého skotu, tu byl i slon a nosorožec a zaujala mě sluneční růžice, která údajně sloužila k měření času. Všechny rytiny byly staré asi 5000 let.

Google Maps neumožňují čtvrtou mapu na jedné stránce. Poloha naleziště je v mapách vyznačena, snadno jej najdete.