Lidé a země 04/2019

Znovuzrození

Klášter Baldan Bereeven byl založen 1654 v divoké tajze v severovýchodním Mongolsku. Žilo zde 1500 mnichů. Během komunistických čistek v roce 1921 byli všichni staří povražděni a mladí posláni do gulagu na Sibiř, odkud se nikdo nevrátil. Dnes je klášter osídlen 5 mnichy a postupně rekonstruován.

Pastva pro oči – Lidé a země