Na konci světa je škola a mlýn

Myslel jsem si, že konec světa je v Albánii pod horou Korabit. V zapadlé vesnici Radomirë na Makedonské hranici je tam sýrárna. Jenže pokrok se nezastaví, kousek od vesnice Radomire vede nová asfaltová silnice mezi Peshkopi a Kukës a konec světa skončil.

Letos jsem našel nový konec světa. Na severní hranici Albánie, na hranici s Kosovem, za pohořím Prokletije, je boční údolí ke kaňonu Vermosh. V zimě zapadlé sněhem, v létě dostupné po kamenité cestě úzkým kaňonem. Na konci údolí, pod štíty Mali e Shenikut (2553m n.m.) a Mali e Radohimës (2568m n.m.) se krčí vesničky Nikč a Vukël. Celý sever Albánie je křesťanský, ve vesnici Vukël je kostel, na rozcestí jsou křížky a kolem domů pobíhají prasata.Všechny domy jsou původní kamenné s doškovou střechou, některé ale už mají střechu novou plechovou. Zde žijí ti šťastnější, co sehnali práci v zahraničí. Jenže šťastnější v jakém smyslu? Do zahraničí odešli mladí lidé a své malé děti nechali u prarodičů. Děti dopoledne chodí do školy ve vesnici Vukël a odpoledne pracují na kamenitých polech kolem domů. Bylo jaro – čas orby a sázení. Všude na polích byly vyvezené hromádky hnoje a zemědělci zapřáhli koně nebo krávu a jednoduchým pluhem orali pole. Kolem domů nasázeli rajčata, fazole, cibuli. Stáda ovcí se zatím pasou kolem vesnic. Až bude práce na polích hotová, tak je vyženou na louky v okolních horách. A na prázdniny přijedou na měsíc rodiče domů, přivezou peníze a podiví se, jak jim děti vyrostly.

Ve vesnici Nikč, podobně jako ve většině horských vesnic v Albánii, maji mlýn. Malý domeček s plechovou střechou, voda je z náhonu přivedena potrubím sestaveným ze starých barelů. Zrovna jsme zastihli tatínka, jak se synkem přivedli osla s pytli kukuřice. Dva staříci ve mlýně kukuřici semleli, popovídali si a mouku opět odvezli na oslovi. Strava vesničanů je velmi jednoduchá. Přesto, že mají početná stáda ovcí, tak jedí především zeleninu, kukuřičné placky a sýr. Maso je jen ve svátek a na zimu. Zajímavostí je, že když upečou ovci, tak maso nechají vystydnout a jedí jej až studené a odleželé.