Manzushir monastery

Klášter Manzushir je príma výlet z UlaanBaataru, když už v tom ošklivém městě musíte strávit více jak jeden den. Je na opačné straně hor jižně od města.

Klášter byl založen 1733 svatým lámou Luvsanjambaldanzan jako sídlo pro převtělení Bódhisattva Moudrého. V roce 1937, v rámci stalinistických čistek, byli lámové povražděni a klášter rozbořen. 

Dvoutunový bronzový kotel byl vytvořen 1726. Je ozdoben tibetskými rytinami. Byl využíván k přípravě potravy pro věřící. Mohlo se v něm vařit najednou 10 ovcí a dvě krávy.