Skalní rytiny v údolí Tsagaan Gol

Muslim nepije. Tedy pokud nepotká spolužáka ze základky. To se pak i náš, jinak velice slušný řidič Ure, vylil jak zvíře. Do noci si pouštěli rádio v autě a probírali moudra. Ráno bylo Uremu hodně, ale hodně špatně a auto museli startovat z donesené baterie. 

Nicméně jsme nakonec vyrazili s několika zdravotními zastávkami k asi 35 km vzdáleným rytinám. Kolem jezera, přebrodit přítok, auto nechat u domu, co mají Kazaši jako zimoviště. I se zásobou topiva, tedy jačího trusu.

Skalní rytiny ilustrují mongolskou kulturu v průběhu asi 12 000 let. Nejstarší rytiny jsou z období pravěkých lovců (11 000 – 6 000 před Kristem) kteří údolí u jezera údajně využívali k velkým hrám. Novější rytiny ukazují přechod obyvatel od lovu k nomádskému způsobu života a pastevectví. Ty jsou z 1 tisíciletí před Kristem a označují se jako Skytská perioda. Další období je Turkické, 7 – 8 století po Kristu. A nejnovější jsou moderní nápisy azbukou, které bohužel řadu starých rytin poškodily.

V údolí Tsagaan Gol jsou naleziště tři a jsou chráněna UNESCem a mongolskou vládou.